top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 575943
 
Title

Text
cy Gŵyl Archebwch docynnau
start content

Archebwch docynnau


Dydd Sadwrn, 5 Mawrth 2022

1.55pm

  • Corau Cymysg
  • Corau Ieuenctid Cyngerdd y Corau 7pm - Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl.

  • Oedolion: £15
  • Plant: £7.50

 

Dydd Sul, 6 Mawrth 2022

11am

  • Ychydig o Hwyl
  • Corau Merched

 
*Gall amseroedd y cystadlaethau newid. Gwiriwch wefan Venue Cymru neu wefan Gŵyl Gorau Gogledd Cymru i wybod yr amseroedd cychwyn diweddaraf cyn teithio.

Mae’r tocynnau ar gyfer pob categori yn £8.00 i oedolion ac yn £4.00 i blant.
Mae tocynnau dydd ar gael am £12.00 i oedolion a £6.00 i blant.

Bydd yr ŵyl gorawl flynyddol yn dychwelyd i Venue Cymru o 5 Mawrth i 6 Mawrth am benwythnos llawn dop sydd yn siŵr o fod at ddant y rheiny ohonoch chi sydd wrth eich boddau â chanu corawl.

Bydd y cystadlu yn dechrau am 1.55pm ddydd Sadwrn, gyda’r Corau Ieuenctid a’r Corau Cymysg yn camu i’r llwyfan. Wedi hyn, cyfrifoldeb y beirniaid yw penderfynu pwy sy’n haeddu cipio’r wobr 1af, yr 2il a’r 3ydd.

Bydd y Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl yn cael ei gynnal nos Sadwrn am 7pm. Lle gall y corau perfformio heb lygaid y beirniaid.

Bydd y cystadlu yn dechrau am 11am unwaith eto ddydd Sul gyda’r Arddull Ychydig o Hwyl a Chorau Merched.

Dim ond dros y ffôn neu o swyddfa docynnau Venue Cymru y gellir cael gafael ar docyn diwrnod.

Bydd yr amseroedd terfynol ar gyfer bob categori yn cael eu cadarnhau yma ar 18 Chwefror 2022.

 

.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content