top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 575943
 
Title

Text
cy Ynglyn
start content

Ynglyn

Helo a chroeso i Ŵyl Gorau Ryngwladol Gogledd Cymru!

Mae 2022 yn argoeli i fod yn flwyddyn ardderchog. Peidiwch â cholli’r cyfle i fwynhau’r penwythnos prysur yma, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni yn nhref glan môr Fictorianaidd hyfryd Llandudno ar 5 - 6 Mawrth. 

Mae’r Ŵyl wedi croesawu corau o bob cwr o'r byd i gystadlu yn y dathliad arbennig hwn o gerddoriaeth. Wedi ei lleoli yn Venue Cymru, mae gan Ŵyl Gorau Gogledd Cymru amrywiaeth o gategorïau at ddant pawb drwy gydol y penwythnos.

Wedi ei threfnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, mae’r gystadleuaeth wedi mynd o nerth i nerth.

Mae’n cael ei hystyried yn un o wyliau corawl gorau Cymru ac yn enwog am ei hawyrgylch gyfeillgar – dyma benwythnos sy’n addas ar gyfer unrhyw aelod o gôr.

Mae’r wŷl gorawl hon wedi newid yn fawr dros y blynyddoedd, gan ddatblygu o’r Ŵyl Sealink wreiddiol flynyddoedd yn ôl.

Rydych yn siŵr o gael penwythnos yn llawn o dalent cerddorol a hwyl, a hynny os byddwch yn y gynulleidfa neu’n cystadlu gyda chôr!

Dyma gategorïau’r cystadlaethau ar gyfer 2022:

Dydd Sadwrn yn cychwyn am 10am:

  • Corau Meibion
  • Corau Ieuenctid
  • Corau Cymysg


Dydd Sul yn cychwyn am 10am:

  • Arddull Siop Barbwr
  • Ychydig o Hwyl
  • Corau Merched

Datganiad Covid 19:

Rydym yn parhau i gynllunio ar gyfer digwyddiad 2022 a byddwn yn gweithredu, gwerthu tocynnau a derbyn cofrestriadau fel arfer. Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a byddwn yn diweddaru ein tudalennau ar y we a’n cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content