top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 575943
 
Title

Text
cy Cymryd rhan Ymgeisiwch i Gymryd Rhan
start content

Ymgeisiwch i Gymryd Rhan

 

Mae ceisiadau ar gyfer 2022 bellach wedi cau. 

Gofynion Ymgeisio: 

Gallwch gwblhau eich ffurflen gais ar gyfer cystadlu yma. Er mwyn i’ch cais fod yn llwyddiannus rhaid i chi fodloni’r gofynion canlynol:

  • Rhaid i’ch côr gael 10 neu fwy o aelodau
  • Rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais gyda manylion am eich côr, bywgraffiad côr a llun safon uchel.
  • Rhaid i chi dalu’r ffi mynediad (£75 fesul categori)
  • Cyn y gystadleuaeth, rhaid i chi ddarparu 4 set o daflenni cerddoriaeth gwreiddiol o ddarnau cystadleuaeth

 

Categorïau:

Er mwyn bod yn rhan o’r gystadleuaeth rhaid i chi ddatgan pa gategori y byddwch yn cystadlu ynddo. Dim ond un categori y gallwch ei ddewis i bob cais, ond gallwch gyflwyno nifer o geisiadau os ydych yn dymuno cystadlu o dan mwy nac un categori. Y categorïau yw:

  • Côr Meibion
  • Côr Merched
  • Ieuenctid
  • Arddull Siop Barbwr
  • Ychydig o Hwyl
  • Cymysg 

 

Gwneud cais: 

Mae ceisiadau ar gyfer 2022 bellach wedi cau.

Cadwch lygad ar y wefan am ddiweddariadau ar ddigwyddiad y flwyddyn nesaf. Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch gwylgorawlgogleddcymru@conwy.gov.uk.

Sicrhewch eich bod wedi darllen y Rheolau a Rheoliadau cyn i chi wneud cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yna gallwch ddarllen ein tudalen Cwestiynau Cyffredin neu gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth.


 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content